Σχολική ανωριμότητα, ντροπή, δειλία & κακές επιδόσεις: Συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης από ψυχολόγο

Πολλές μπορεί να είναι οι αιτίες που αναγκάζουν ένα παιδί να μην τα πηγαίνει καλά στα μαθήματα: