Σκιά, Φως, αποκάλυψη και κρυμμένη δημιουργικότητα...
Η σκιά δημιουργείτε όταν πέσει το φως πάνω σ ένα αντικείμενο. Όταν το φως του ήλιου πέσει πάνω σ’ ένα πρόσωπο τότε ένα κομμάτι του φωτός επειδή δεν μπορεί να το διαπεράσει δημιουργεί έναν χώρο "άφωτο". Έναν χώρο που συνήθως ο άνθρωπος επειδή δεν έχει πρόσβαση δεν τον βλέπει, δεν τον αντιλαμβάνεται. ...

Η εμπειρία της αναζήτησης του «Εαυτού» (δηλ. του βαθύτερου –ή υψηλότερου- και υγιέστερου ψυχο-πνευματικού μας πυρήνα) ξεκινάει, σε πολλές περιπτώσεις, από την ανάγκη μας να επιλύσουμε κάποια προβλήματα που συναντάμε στην κοινωνική, επαγγελματική, και –κυρίως- στην προσωπική μας ζωή... ...