Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Η αποτελεσματικότητα των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στην καταθλιπτική διαταραχή από ψυχολόγο ή ψυχίατρο, όσον αφορά την ανακούφιση από τα συμπτώματα, μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της φαρμακευτικής αγωγής.

Επιπλέον, και οι δύο παραπάνω θεραπείες περιορίζουν τις αρνητικές συνέπειες της κατάθλιψης στο ψυχο-κοινωνικό επίπεδο, βελτιώνουν την ψυχο-κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου, και ταυτόχρονα εμποδίζουν την ανάκαμψη της διαταραχής.

Μια σύνθεση διαφόρων ψυχοθεραπευτικών μεθοδολογιών είναι συνήθως η θεραπεία που ευρέως συνίσταται στην κλινική πρακτική της ψυχοθεραπείας για την κατάθλιψη. Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας που στοχεύει στην άρση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων μπορεί να ισχυροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με την συνέργια της αντικαταθλιπτικής αγωγής, και τις συντονισμένες προσπάθειες αυτο-κατευθυνόμενης αλλαγής στην καθημερινότητα του πελάτη. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει πολύ ο ενδιαφερόμενος την ψυχοθεραπεία του μέσα από την συμμετοχή του σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία ζευγαριού (με τον/την σύντροφό του), σε ψυχοθεραπεία οικογένειας, ή με την συμμετοχή του ως μέλος σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα με συντονιστή εξιδικευμένο ψυχολόγο.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι –με βάση την κλινική εμπειρία- το ενδεδειγμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης συνδιάζει τα οφέλη της ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης με την εξειδικευμένη –κατά περίπτωση- αντικαταθλιπτική αγωγή, και την σύμπραξη & συνεργασία ειδικών ψυχολόγων-ψυχοθεραπευτών και ψυχιάτρων.