Εισαγωγή στην θεραπεία της κατάθλιψης

Υπάρχουν αρκετές θεραπείες για την κατάθλιψη. Για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η πρώτη κλινική συνέντευξη με έναν εξειδικευμένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και τον σχεδιασμό της ενδεδειγμένης θεραπευτικής τακτικής και πορείας.

Η πιο καθιερωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης μπορεί να περιλαμβάνει ατομική (ή ομαδική) ψυχοθεραπεία, και αντικαταθλιπτική φαρμακοθεραπεία.

Οι παραπάνω θεραπευτικές μέθοδοι μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την καταθλιπτική διαταραχή. Η επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου καθορίζεται από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι το είδος, η έκταση και η σοβαρότητα της διαταραχής, το λεπτομερές ιστορικό και η επίδραση που είχαν στον ασθενή θεραπευτικές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, καθώς επίσης και οι προσωπικές προτιμήσεις του ενδιαφερόμενου.

Συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις καταθλιπτικής διαταραχής χρησιμοποιείται ένας συνδιασμός ψυχοθεραπείας και φαρμακευτικής αντιμετώπισης, μολονότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ασθενών με κατάθλιψη που θεραπεύονται επιτυχώς από τα καταθλιπτικά συμπτώματα μόνο μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία.

Η αποτελεσματική θεραπεία της κατάθλιψης βασίζεται στην ακριβή και έγκυρη κλινική διάγνωση, μέσω της οποίας αξιολογούνται από τον κλινικό ψυχολόγο τα αίτια της καταθλιπτικής συνδρομής, και το δυναμικό του ατόμου για θεραπευτική αλλαγή.

Συνήθως, η κατάθλιψη προκύπτει ως αποτέλεσμα ψυχολογικών, βιολογικών, και κοινωνικών παραγόντων. Ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό σχήμα είναι αυτό που αναγνωρίζει όλους τους παραπάνω παράγοντες και συμβάλλει, με εξειδικευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης, στον περιορισμό της έντασης και της συχνότητας τους.