Εργασιακή ψυχολογία: Βελτιώστε την διάθεση, την επικοινωνία, και την αποδοτικότητά σας στην εργασία σας

Η αλήθεια είναι ότι, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, η αλλαγή στη ζωή ενός ατόμου, ή στην αποτελεσματικότητα μιας ομάδας ανθρώπων –όπως είναι ο χώρος της εργασίας μας- μπορεί να έρθει εάν το άτομο αλλάξει τον τρόπο που βλέπει την ζωή, ή εάν αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά, ή εάν συμβούν και τα δυο ταυτόχρονα.

Για να συμβούν όμως οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει το άτομο να αρχίσει να εστιάζει την προσοχή του στις «επιτυχίες» του, -και όχι στις αποτυχίες του- σ’αυτά δηλαδή που έχει καταφέρει στο παρελθόν ως άτομο, ή ως μέλος μιας ομάδας εργασίας.

Έτσι, μαθαίνει να αναγνωρίζει τις κρυμμένες του δυνάμεις κι αξίες, αρχίζει να αξιολογεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το έχουν βοηθήσει μέχρι σήμερα να επιβιώσει και να αναδειχτεί στον εργασιακό του χώρο, και να επικοινωνεί με τον εαυτό του και τους άλλους συναδέρφους του με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Αυτή ακριβώς η αναζήτηση των «φωτεινών εξαιρέσεων» στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων -που εισάγει η συστημική σκέψη στην βραχεία συμβουλευτική- αναδεικνύει την «επιτυχία» σαν το «κλειδί» για τη διαμόρφωση νέων πιο λειτουργικών συμπεριφορών στον επαγγελματικό χώρο, που δίνουν λύσεις, γιατί απλά αυτές οι ίδιες οι συμπεριφορές είναι οι «λύσεις» των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε!

Η αισιόδοξη αυτή μέθοδος της ψυχολογίας προσφέρει ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρέμβασης σε μικρά & μεγάλα συστήματα, δηλαδή σε οικογένειες, σε επιχειρήσεις, σχολεία, κι οργανισμούς, με στόχο την αξιοποίηση των ζωτικών δυνάμεων ανάπτυξης -μέσα από την συνεργασία του συμβούλου με τα εμπλεκόμενα στο σύστημα ή οργανισμό μέλη- την βελτίωση της επικοινωνίας, της αύξησης της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας, μέσα από την ανάδειξη του αυτοσεβασμού των εργαζομένων, με τελικό στόχο την απελευθέρωση των κρυμμένων δυνατοτήτων τους.