Τι είναι η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy);
Η ομαδική ψυχοθεραπεία (group therapy), όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν και να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής τους πιο ικανοποιητικά. Ενώ στη ατομική ψυχοθεραπεία ο ενδιαφερόμενος συνευρίσκεται μόνο με ένα άτομο, τον ψυχοθεραπευτή του...

Πως ακριβώς δουλεύει η ομαδική ψυχοθεραπεία;
Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να συμμετέχουν σε μια ομάδα μοιράζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ψυχοθεραπευτικής ομάδας τα προσωπικά θέματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα, ένα μέλος μπορεί να επιλέξει να μοιραστεί γεγονότα..από την καθημερινότητα της εβδομάδας που πέρασε, με ποιόν τρόπο ανταποκρίθηκε σ’ αυτά, εάν αντιμετώπισε κάποια δυ...

Από όσους απευθύνονται στον ψυχολογο, ποιοι μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την Ομαδική Ψυχοθεραπεία;
Μετά από ένα χρονικό διάστημα ατομικής ψυχοθεραπείας, η ομαδική ψυχοθεραπεία συνιστάται σε όσους/ όσες θέλουν να εμβαθύνουν στην αυτογνωσία τους, να αναβαθμίσουν την προσωπική τους ωρίμανση κι εξέλιξη, και να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους, αξιοποιώντας την δυναμική της ομάδας αυτογνωσίας. Η ομαδική θεραπεία είναι κατάλληλη και ενδείκνυ...

Πως να επιλέξετε τον ομαδικό Ψυχολόγο - Θεραπευτή σας;
Εάν είστε στη διαδικασία αναζήτησης ενός ψυχοθεραπευτή ομάδας, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε κάποιον καλά εκπαιδευμένο, αξιόπιστο και ηθικό επαγγελματία ψυχολόγο. Εάν είστε σε ατομική ψυχοθεραπεία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ψυχοθεραπευτή σας. Συνήθως οι αξιόπιστοι θεραπευτές ομάδας είναι επαγγελματίες με υψηλή, πιστοποιημένη ακαδημαϊκή εκπα...

Τι αναμένεται από κάθε μέλος της θεραπευτικής ομάδας;
Κάθε μέλος αναμένεται να είναι παρόν σε κάθε εβδομαδιαία συνάντηση της ομάδας, και να προσέρχεται με συνέπεια στην συμφωνημένη ώρα. Επίσης, όλες οι πληροφορίες που μοιράζονται -κατά τη διαδικασία- τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους, καθώς και τα ονόματα των μελών, είναι απόλυτα εμπιστευτικές και δεν πρέπει να επικοινωνούνται για κανένα λόγο εκτός της ο...

Πρακτικές λεπτομέρειες της ομαδικής ψυχοθεραπείας
Ο αριθμός των μελών της ψυχοθεραπευτικής ομάδας πρέπει να κυμαίνεται από 4 έως 12 άτομα. Σε ομάδα με περισσότερα από 12 μέλη είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί θεραπευτική ατμόσφαιρα, και ο λιγοστός χρόνος που αναλογεί σε κάθε μέλος δεν του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει με επάρκεια τα προσωπικά του ζητήματα. Η διάρκεια κάθε ομαδικής συνεδρίας εί...

Έναρξη Ομάδας Αυτογνωσίας: Πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους για Ψυχοθεραπεία
Νέα ψυχοθεραπευτική ομάδα αυτογνωσίας ξεκίνησε πρόσφατα με συντονιστή τον Dr. Γρηγόρη Βασιλειάδη, Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή. Βασικός στόχος των συναντήσεων στην ομαδική διαδικασία είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν να ανακαλύψουν τους εαυτούς τους και τα συναισθήματά τους... Η Θεραπευτική ομάδα λειτουργεί ως καθρέφτης των σκέψεων και των ...