Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία: Ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή, οι στόχοι της ψυχοθεραπείας, και τα κριτήρια επιλογής αυτής της προσέγγισης

Η υπαρξιακή θεωρία βλέπει τους ανθρώπους σαν όντα σε διαρκή αλλαγή και μεταμόρφωση που ζουν πεπερασμένη ζωή μέσα στα συμφραζόμενα των προσωπικών τους δυνατοτήτων & περιορισμών, καθώς και των ευκαιριών και περιοριστικών συνθηκών που τους επιβάλει το περιβάλλον τους.