Σεμιναριακός Κύκλος
Κύκλος Ομιλιών Ψυχολογίας για την σε βάθος Αυτογνωσία, στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων "Εν Πλω". «Από τον φόβο της Σκιάς στο Φως της Επίγνωσης: Αυτογνωστικές διαδρομές στο δεύτερο μισό της Ζωής» Εισηγητής: Δρ. Γρηγόρης Βασιλειάδης, Διδάκτορας Ψυχολογίας - Ψυχοθεραπευτής Επόμενη συνάντηση: Σάββατο 9 Μαΐου 2020, ώρα έναρξης: 11.00 π.μ. ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας: Γιατί να τα παρακολουθήσω;
Στη σύγχρονη κοινωνία της διαρκούς εξειδίκευσης και της δια βίου εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες και οι εκπαιδευόμενοι/ ες που ανήκουν σε κλάδους συνεχώς εξελισσόμενους και διευρυνόμενους, όπως είναι ο κλάδος των επαγγελμάτων της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, έχουν ανάγκη να ενημερώνονται για τις συνεχείς εξελίξεις στους τομείς των επαγγελματικ...